130ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ

June 02, 2021
Wednesday, June 2, 2021

130ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ

File Type: News                                                     

File Language :- Kannada

Which Department :- Education

State :- karnataka

Published Date :- 03/06/2021

File Format :-pdf

File Size :- 887kb

Number Of Pages :- 01

Scanned Copy :- Yes

Copy Text :- No

Enable :- Yes

Quality :- High

File Size Reduced :- No

Password Protected :- No

Passworod Encrypted:- No

Image File Available :- Yes

File Vieow Available :- Yes

Download Link Available :- Yes

Cost :- No

Personal Use Only130ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಲ್‌ಐಸಿ) ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 25 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 121 ರೂಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3600 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು 22 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ನೀವು 13 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ತಂದೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 1 ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 25 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳಿಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 22 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ -2021 ರ ಉದ್ದೇಶವೇನು

ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಲಕ, ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ - ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ‌ಸುದ್ದಿ ಮಾರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ.

ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ

Thanks for reading 130ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ | Tags:

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Related Posts

Show comments
Hide comments

0 komentar on 130ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿ

Post a Comment