Science Answers

 ⚗️ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ⚗️


FDA, SDA, KAS, IAS ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಿರಾ?


ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಲಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


-:ಉತ್ತರಗಳು:-

ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು CLICK ಮಾಡಿ

Comments

Post a Comment