ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

February 11, 2021
Thursday, February 11, 2021

1. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸುಮಾರು 450 ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಶಾಸನ
A). ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸನ
B). ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ
C). ದೇಕಬ್ಬೆ ಶಾಸನ
D). ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
ಉತ್ತರ:- D). ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
2. ಕುರಿತೋದದೆಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳ್ ವಾಕ್ಯ ಇರುವ ಕೃತಿ
A). ಪಂಪಭಾರತ
B). ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ
C). ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
    D). ಶಾಂತಿಪುರಾಣ
ಉತ್ತರ:- C). ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
3. ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕವಿ
A). ಹರಿಹರ
B). ರಾಘವಾಂಕ
C). ಸರ್ವಜ್ಞ
D). ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ
ಉತ್ತರ:- B). ರಾಘವಾಂಕ
4. ವಚನ ಎಂಬುದು
A). ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ
B). ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ
C). ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ
D).ಅನುಭಾವ ಗದ್ಯ
ಉತ್ತರ:- D).ಅನುಭಾವ ಗದ್ಯ
Thanks for reading ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | Tags:

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Related Posts

Show comments
Hide comments

0 komentar on ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Post a Comment